Uznanie autorstwa zdjęć

Do stworzenia niniejszej strony internetowej wykorzystano zdjęcia, których Perspektywa Studio ani autor strony nie są właścicielami.
Poniżej podano źródła poszczególnych obrazów.

Autor: tommerton2010
Źródło: Flickr
Data pobrania: 22/10/2013Autor: Mazzali
Źródło: Flickr
Data pobrania: 22/10/2013Autor: tommerton2010
Źródło: Flickr
Data pobrania: 22/10/2013Autor: THREESIXTY
Źródło: Flickr
Data pobrania: 28/10/2013Autor: Mazzali
Źródło: Flickr
Data pobrania: 22/10/2013Autor: Boa-Franc
Źródło: Flickr
Data pobrania: 24/10/2013Autor: Boa-Franc
Źródło: Flickr
Data pobrania: 22/10/2013